Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων και ΤΕΕ

Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) σε συνεργασία µε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνουν 19-21 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα το 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών.

Η Θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει: