Επικοινωνία

Aποστολή περιλήψεων:
eeme@mail.ntua.gr

Πληροφορίες:
Μπεκιάρη Βασιλική
Αντωνοδημητράκη Σοφία
e-mail: eeme@mail.ntua.gr
Τηλ.: +30 2107722307 - +30 2107722524
Fax: +30 2107723442