Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Γαντές Χαράλαμπος Καθηγητής, ΕΜΠ
Lavigne Thomas Lavigne et Chéron-Architectes
Grohmann Manfred Chairman of the Supervisory Board Bollinger+Grohmann
Francesco Morelli Επ. Καθηγητής, Università di Pisa