Εγγραφές

Με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου, σας προτείνουμε να προεγγραφείτε καταθέτοντας το ποσό συμμετοχής στο Συνέδριο στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
(δικαιούχος: ΕΕΜΕ- Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων
ΙΒΑΝ: GR1502602340000470201417180, Eurobank)
με την αιτιολογία: «Συμμετοχή» και το όνομά σας.

Οι σύνεδροι που εγγράφονται παρακαλούνται στη συνέχεια να αποστείλουν αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής στο eeme@mail.ntua.gr

Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα επιτόπου εγγραφής αλλά σε συγκεκριμένες ώρες που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της ΕΕΜΕ με τηνεγγραφή τους στο συνέδριο απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή για 3 έτη.

Οι Σύνεδροι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης υπογεγραμμένη απο την ΕΕΜΕ καθώς και απόδειξη για την εγγραφή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής: 150 € (Προεγγραφή μέχρι 31/7/2023: 120 €)
Μεταπτυχιακοί σπουδαστές: 80 € (Προεγγραφή μέχρι 31/7/2023: 60 €)
Προπτυχιακοί Φοιτητές 25 €