Προθεσμίες

15/Φεβ/2023: Υποβολή περιλήψεων (μέχρι 250 λέξεις)
15/Μαρ/2023: Γνωστοποίηση αποδοχής μετά από κρίση
10/Ιουλ/2023:Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
30/Ιουλ/2023:Γνωστοποίηση τελικής αποδοχής
19/Οκτ/2023:Έναρξη συνεδρίου