Επικοινωνία

Aποστολή περιλήψεων και άρθρων:
eeme@mail.ntua.gr

Πληροφορίες:
Δασίου Μαρία-Ελένη
Αυγερινού Στέλλα
e-mail: eeme@mail.ntua.gr
Τηλ.: 2107722554
Fax: 2107723442