Πρακτικά Συνεδρίου

Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ:
http://eeme.ntua.gr/8th-conference.html