Προθεσμίες

15/Ιαν/2014: Υποβολή περιλήψεων (μέχρι 250 λέξεις) [Νέα καταληκτική ημερομηνία 10/Φεβ/2014]
01/Μαρ/2014:Γνωστοποίηση αποδοχής μετά από κρίση
01/Ιουν/2014:Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
01/Ιουλ/2014:Γνωστοποίηση τελικής αποδοχής
02/Οκτ/2014:Έναρξη συνεδρίου