Συνεδριακός Χώρος

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Λάρισα