Εγγραφές

Με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου, σας προτείνουμε να προεγγραφείτε καταθέτοντας το ποσό συμμετοχής στο Συνέδριο (130,00€ ή 80,00€ για μεταπτυχιακούς σπουδαστές) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
(δικαιούχος: ΕΕΜΕ- Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων)
ΙΒΑΝ: GR86 0140 1300 1300 0232 0004 177 (alpha bank)
με την αιτιολογία: «Συμμετοχή» και το όνομά σας.

Οι σύνεδροι που εγγράφονται παρακαλούνται στη συνέχεια να αποστείλουν αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής στο eeme@mail.ntua.gr

Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα επιτόπου εγγραφής αλλά σε συγκεκριμένες ώρες που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης υπογεγραμμένη απο την ΕΕΜΕ καθώς και απόδειξη για την εγγραφή τους.