Επικοινωνία

Aποστολή περιλήψεων και άρθρων:
eeme@mail.ntua.gr

Πληροφορίες:
Δασίου Μαρία-Ελένη
Αυγερινού Στέλλα
e-mail: eeme@mail.ntua.gr
Τηλ.: 210 7722524
Fax: 210 7723442