Προθεσμίες

15/Ιαν/2017: Υποβολή περιλήψεων (μέχρι 250 λέξεις) [Νέα καταληκτική ημερομηνία 15/Φεβ/2017]
15/Μαρ/2017:Γνωστοποίηση αποδοχής μετά από κρίση
31/Μαΐ/2017:Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας [Νέα καταληκτική ημερομηνία 20/Ιουν/2017]
30/Ιουν/2017:Γνωστοποίηση τελικής αποδοχής
05/Οκτ/2017:Έναρξη συνεδρίου